Vítejte na oficiálních stránkách ANROS.cz

Asociace nezávislých rozhlasových stanic z.s. | HOME

ANROS.cz | Základní informace, poslání, účel:

Aktuálně: Na Valné hromadě, která se konala dne 31.3.2023 byly do asociace ANROS.cz přijati noví členové. Více již brzy v tiskové zprávě.
Úplný seznam členů ke dni 31.3.2023 zde>>

Tiskovou zprávu připravujeme

Asociace nezávislých rozhlasových stanic byla založena dne 12. března 2007.
V listopadu 2022 byla obnovena její činnost, došlo ke změně sídla, úpravě stanov a přijetí nových členů.

Účel a poslání asociace:

a) usilovat o rozvoj rozhlasového vysílání v České republice,
b) prosazování nezávislého šíření informací a žánrové pestrosti rozhlasového vysílání,
c) podporovat neziskové, začínající, komunitní a menšinové rozhlasové projekty,
d) vstup do mezinárodních organizací souvisejících s provozem rozhlasového vysílání a prosazování v nich zájmy a názory členů Asociace,
e) usilování o vytváření potřebných podmínek k provozování rozhlasového vysílání v České republice, prostřednictvím různých technických platforem (digitální, terestrické, internet, TKR a další)
f) popularizace a propagace soukromého rozhlasového vysílání a činnost Asociace i jejích členů v České republice i v zahraničí,
g) pořádání školení, seminářů a dalších obdobných akcí,
h) účastnit se na domácích i zahraničních konferencích, festivalech, veletrzích a jiných podobných událostech,
i) navazování kontaktů, spolupráce a výměna zkušeností s domácími i zahraničními institucemi a dalšími subjekty, které působí ve stejné nebo obdobné oblasti a neprodleně informuje své členy o získaných poznatcích,
j) podporovat svou činností rozhlasový reklamní trh v České republice,
k) podporovat průzkumy poslechovosti a usilovat o provádění průzkumů poslechovosti i do budoucna


Stalo se: Pozvánka na VH

počítadlo.abz.cz
HOME |  ČLENOVÉ  |  STANOVY  |  VZKAZY  |  REKLAMA  |  MÉDIA  |  KONTAKT  | 
© JOE Media s.r.o. 2023, MP Design